Styrelsen

Ordinarie medlemmar

Skattmästare Henrik Karlsson, ordförande 2017
Pol.mag. Torbjörn Kevin, klubbhövding 2016-2017
Ekon.mag. Nils-Erik Bystedt, sekreterare 2017-2019
Bankdirektör Gösta Råholm, ekonom 2016-2017
Diplomkorr. Lena Petterson, intendent 2017-2019
Företagare Marko Ekman, bibliotekarie 2017-2019
Kundansvarig Ann-Christine Teirfolk, pr-sekreterare 2017-2019

Funktionärer

Gösta Råholm, kanslist
kansliet(a)svenskaklubben.fi och gosta.raholm(a)gmail.com

Kontaktuppgifter

 
Namn Tel hem Tel tjänst E-post
Nils-Erik Bystedt - 0500-262258 nils-erik.bystedt(at)nettikirje.fi
Marko Ekman - 0400-824078 marko.ekman(at)amorosa.fi
Henrik Karlsson - 050-5119496 henrik.karlsson(at)eschner.fi
Torbjörn Kevin - 0400-744466 tjvkevin(at)gmail.com
Lena Petterson 02-2356156 040-5077036 lena.pett(at)gmail.com
Gösta Råholm   050-5919934 gosta.raholm(a)gmail.com
Ann-Christine Teirfolk - 050-5440004 Ann-Christine.Teirfolk(at)alandsbanken.fi

 

Byt ut (at) med @
 

 

 
Meddela din e-post adress här:
Spamfilter
Skriv siffran 8 med bokstäver: