REGISTER- OCH DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR SVENSKA KLUBBEN I ÅBO R.F.

Personuppgiftslagen (523/99) 10§ och 24§

 

Hela beskrivningen hittar du med att klicka här