Pidro

02.02.2019 kl. 19:31
Pidrospelandet har kommit bra i gång!

Det finns intresse för Pidrospel bland Klubbens medlemmar. Åtminstone tre pidrokvällar har ordnats med 4-8 deltagare per kväll i klubbutrymmena. Målet är att spela alla programfria torsdagar.

Ett mejl om arrangemangen kring Pidrospelandet skickas de närmaste dagarna där intresserade kan anmäla sig och förfaringssätten beskrivs.

Kontaktpersoner är gosta.raholm(at)gmail.com och nils-erik.bystedt(at)nettikirje.fi.

Nils-Erik Bystedt