Bortkommen bok

15.02.2019 kl. 16:44
TILL KLUBBENS DAMER OBS!

Hej alla ni som deltog i klubbaftonen onsdagen den 13.2 och köpte en bok av vår gäst, författaren Carina Wolff-Brandt, och fick boken signerad av författaren.

Inga Wikström köpte också en bok och lade den i fönstret i möteslokalen, såsom många andra gjorde med sina böcker. Då hon skulle gå hem efter klubbkvällen, fanns inte boken längre kvar.

Kan alla ni som också lade era böcker i fönstret, vänligen kolla att ni fått rätt bok med er hem och att ingen bok med namnet ”Inga” tagits av misstag.

Om boken hittas, vänligen meddela Inga direkt på telefon 050-5661453. Tack!

Damernas programkommitté.