ÅRSMÖTESINFO OCH HÖSTPROGRAM

17.06.2020 kl. 16:16
Information om framskjutna årsmötet och preliminärt program för hösten.

Viktig information till klubbens medlemmar
Den nuvarande styrelsen har planerat höstens verksamhet så gott det går i nuvarande situation samt årsmötet som sköts upp i våras. Till följd av situationen kommer föreningens tidning Klubbliv ut ca 1 månad senare än normalt. Ett fysiskt brev skickas till medlemmarna i slutet på augusti med exaktare information om årsmötet.


Kallelse till årsmöte
Styrelsen fastställde den 15.6 att årsmötet hålls torsdagen den 10.9. kl. 18.00 på restaurang Kåren Tavastgatan 22. Stadgeenliga ärenden behandlas inklusive val av ordförande samt av de styrelsemedlemmar som är i tur att avgå. Logga in för att läsa möteshandlingarna.

Finlands riksdag har godkänt en temporär lag som gäller års- och vårmöten. Lagen tillåter föreningar att senast den 30.9.2020 ordna sitt föreningsmöte samt tillåta röstning med hjälp av ombud. Ett ombud får dock ha högst 10 procent av de vid mötet företrädda medlemmarnas röstetal.
Hittills har två kandidater visat intresse för ordförandeposten, dvs. Markus Blomquist och
Henrik Halonen. Även andra medlemmar har möjlighet att anmäla intresse. Klubbens styrelse kommer i augusti att skicka ut ett brev med presentation av ordförandekandidaterna, anvisningar för eventuella ombud, anmälningsförfarande. I brevet bifogas faktura för betalning av medlemsavgiften för innevarande
år. Brevet skickas per post för att kunna nå också de medlemmar som inte har uppgett e-postadress.


Välkommen med på höstens program!


SVENSKA KLUBBENS PRELIMINÄRA HERRPROGRAM HÖSTEN 2020
10.9 Årsmötet
17.9 ÅST: Över isen
24.9 Åbo hamn idag och imorgon; Erik Söderholm VD för Åbo hamn
1.10 Kakolabesök
8.10 Klubbafton
15.10 Somalia Security Reform; Marina Toivonen
29.10 Oscar Winberg analyserar presidentvalet i USA
5.11 Klubbafton
12.11 Ekonomin efter Coronan; Christer K Lindholm
19.11 Klubbafton
26.11 VD Dan Björklöf från Ajatec berättar bl.a. om 3-D framställning och planering av
prototyper
3.12 Klubbafton
10.12 Skinkguerren
17.12 Julfesten


SVENSKA KLUBBENS PRELIMINÄRA DAMPROGRAM HÖSTEN 2020
Klubbaftnar för damer en onsdag i månaden kl. 18.30. Ytterligare information annonseras i
ÅU lördagen före respektive onsdag samt på klubbens webbplats.
Torsdagen den 10 september (OBS!) kl. 18.00: Årsmöte
Onsdagen den 16 september kl. 18.30: Journalist Torbjörn Kevin: ”Carl Gustaf Eschner –
donerande doldis”.
Torsdagen (obs!) den 17 september kl. 19.00 : Vi ser pjäsen ”Hemåt över isen” på ÅST. Avectillställning, gemensam för damer och herrar. Se närmare detaljer i ÅU och på klubbens
webbplats.
Onsdagen den 14 oktober kl. 18.30: Professor Björn Vikström, universitetslärare i teologisk
etik med religionsfilosofi, Åbo Akademi: ”Gästfrihet”.
Onsdagen den 11 november kl. 18.30: Libbe Sumelius: ”Min resa till det otroliga Indien”.
Onsdagen den 16 december kl. 18.30: Julfest med julbord och besök av lucia med följe.
 

Nils-Erik Bystedt

Svenska Klubben i Åbo r.f.
Auragatan 1 F
20100 ÅBO

Besöksadress:
Auragatan 1 F, ÅBO 

kansliet(at)svenskaklubben.fi
040-3539905

 
Dataskyddsbeskrivning