INHIBERAT Energiförsörjningen i Finland

21 Januari 2021 kl. 18.30–21.30
Följande program är uppskjutet: Energiförsörjningen i Finland; Jalle Ahlbeck

Svenska Klubben i Åbo r.f.
Auragatan 1 F
20100 ÅBO

Besöksadress:
Auragatan 1 F, ÅBO 

kansliet(at)svenskaklubben.fi
040-3539905

 
Dataskyddsbeskrivning