Hur bli medlem?

 

Styrelsen och i sista hand Balloteringsnämnden fattar beslut om antagning av nya medlemmar. Årligen antas 20-30 nya medlemmar. Sökanden skall vara en ”svensksinnad” person som rekommenderas av en som varit medlem minst ett år i Svenska Klubben. Faddern introducerar den nya medlemmen efter antagning på en programkväll. Medlemsavgiften är för närvarande 45 € per år och inskrivningsavgiften 80 €. Ansökningsblanketten hittar du här. Ansökningen publiceras på Klubbens anslagstavla och på hemsidorna. Efter inval informerar kanslisten om antagningsförfarandet.

Här kan du ladda ner ansökningsblanketten

Svenska Klubben i Åbo r.f.
Auragatan 1 F
20100 ÅBO

Besöksadress:
Västra Strandgatan 9

kansliet(at)svenskaklubben.fi
040-3539905

 
Dataskyddsbeskrivning