Samarbetsklubbar i Finland

 

Svenska Klubben i Björneborg
Eteläranta 10, 28100 BJÖRNEBORG
https://www.bjsk.fi/

Svenska Klubben i Ekenäs
Bryggerigatan 9, 10600 EKENÄS

Svenska Klubben i Helsingfors
Mauritzgatan 6, 00100 HELSINGFORS
www.svenskaklubbenihelsingfors.fi

Svenska Klubben i Jakobstad
Kanalesplanaden 3, 68600 JAKOBSTAD
Länk till Facebook

Sällskapsklubben i Gamlakarleby
Torggatan, 67100 KARLEBY
http://www.sallskapsklubben.fi/fi/

Svenska Klubben i Tammerfors
Otavalagatan 9, 33100 TAMMERFORS
www.svenskaklubben.eu

Svenska Klubben i Vasa
Strandgatan 4, 65100 VASA
www.svklubben.fi

Svenska föreningen i Östermyra
http://sfo.fi/sv/etusivu-ruotsi/

Samarbetsklubbar i utlandet

 

Sällskapet
Arsenalsgatan 7, SE-111 47 STOCKHOLM
www.sallskapet.se

Nya Sällskapet
Västra Trädgårdsgatan 6, SE-111 53 STOCKHOLM

The Royal Bachelors' Club
Skyttegatan 1, SE-412 56 GÖTEBORG
www.rbc.se

Norske Selskab
Akersgaten 18, 0158 OSLO
www.norskeselskab.no
 

Övriga länkar

 

Restaurangen

www.oobu.fi