Personregisterbeskrivning 

 

En ny lag om personregister trädde i kraft i maj 2018. Lagen kräver att alla företag och föreningar som upprätthåller personregister måste ha en beskrivning på dylika register, vad de innehåller och vad de används till. Medlem har rätt att få veta vad som registrerat och hur man kan få bort registeruppgifterna. 

Hela beskrivningen hittar du med att klicka här