Vårt formbara minne

01 Mars 2023 kl. 18.30–18.31

Docent i rättspsykologi och fackboksförfattare Julia Korkman talar om vårt formbara minne.

Tillfället är gemensamt med herrarna.