Extra möte

04 Maj 2023 kl. 18.00–20.00

Kallelse

Svenska Klubben i Åbo kallar till extra möte 4.5.2023 kl. 18.00 på Kåren, Tavastgatan 22 i Åbo. På mötet tas beslut i frågan gällande Svenska Gårdens eventuella försäljning av affärslokaler. Ytterligare information finns på föreningens webbsida för medlemmar.