Församlingspastor Maria Wikstedt

10 Oktober 2018, 18:30 - 22:00
Församlingspastor Maria Wikstedt, Åbo svenska församling: ”Hur har de kristliga traditionerna förändrats och hur anpassar sig kyrkan till dessa förändringar?”.