Församlingspastor Maria Wikstedt

10 Oktober 2018 kl. 18.30–22.00
Församlingspastor Maria Wikstedt, Åbo svenska församling: ”Hur har de kristliga traditionerna förändrats och hur anpassar sig kyrkan till dessa förändringar?”.