Mikaela Sundqvist, FM i miljöbiologi:

09 Januari 2019 kl. 18.30–22.30
”Klimatförändringen och de vardagliga valen. Hur stor inverkan har t.ex. valet mellan potatis och ris på de klimatutsläpp som uppstår?”