Författaren Carina Wolff-Brandt

13 Februari 2019 kl. 18.30–22.30
berättar om sin nya bok: ”Piga, klockare, inhysing, lots. Skärgårdsöden 1669 – 1809”.