Moira von Wright, rektor för Åbo Akademi:

12.02.2020 kl. 18.30 – 22.30
”Ledarskap i en föränderlig värld”.