Moira von Wright, rektor för Åbo Akademi:

12 Februari 2020 kl. 18.30–22.30
”Ledarskap i en föränderlig värld”.