Årsmöte

10 September 2020 kl. 18.00–22.00
En ändring av Föreningslagen i maj 2020 på grund av Corona pandemin möjliggör en framflyttning av föreningars årsmöten till september 2020. I enlighet med lagändringen har Klubbens styrelse framflyttat årsmötet till torsdagen den 10.9.2020 kl. 18.00 på Restaurang Kåren, Tavastgatan 22 i Åbo. Lagändringen medför också att en förening på årsmötet kan använda sig av ett fullmaktsförfarande, trots att fullmaktsförfarande inte finns omnämnt i föreningens stadgar. Därmed kan också en medlem i Svenska Klubben använda sig av befullmäktig, om man inte har möjlighet att delta personligen. Mera information nedan under nedanstående rubrik Årsmötesinformation.

Plats
Restaurang Kåren
Tavastgatan 22

Svenska Klubben i Åbo r.f.
Auragatan 1 F
20100 ÅBO

Besöksadress:
Auragatan 1 F, ÅBO 

kansliet(at)svenskaklubben.fi
040-3539905

 
Dataskyddsbeskrivning