Inhiberad Glöggrunda

03.12.2020 kl. 13.00 – 15.00

Inhiberad

  Glöggrunda med inslag av arkitektur                                          

Coronaläget har försvårat programverksamheten. För att åtminstone i viss mån råda bot på bristen inbjuder styrelsen till ett utomhusprogram där vi kombinerar motion, litet arkitekturinformation och glöggservering.

Start och första glöggen på Oobus terass på tredje våningen på Västra Strandgatan 9 torsdagen 3.12 prick klockan 13. Sedan går promenaden över Biblioteksbron, längs ån, över Stortorget, till Tavastgatan där vi samlas mitt emot Gripen. Där berättar arkitekt Kim Eklund ca kl. 13:45 om bakgrunden, utmaningarna och lösningarna när han placerade in Gripen mellan Bryggmans Chemicum och ett gammalt 1800-tals hus.

Sedan uppför Klockringaregatan till Sirkkalagatans korsning. Där berättar Henrik Halonen kort om 20-tals arkitekturens historia och typiska stildrag. Vi tittar litet på ett typiskt trapphus och en innergård.

Sedan fortsätter promenaden längs Sirkkalagatan och Brunnsgatan, förbi ytterligare någon 20-talsbyggnad, till Kuppisgränd. Där blir vi insläppta till Kupittaanpuisto komplexets normalt stängda stora innergård. Innergården representerar ett nytänkande (eller kanske en återgång till gamla tider) med husen runt kvarterets utkanter med en skyddad öppen gård i mitten. Där avslutas glöggrundan med en sista glöggservering.

Detta har inte provats tidigare och vi får se hur tidsplan, utomhushörbarhet, etc., fungerar.

Glöggrundan är avsedd för både herr- och dammedlemmar som så kallad avectillställning, dvs. medlemmen får ta med sin fru, man eller motsvarande. Max. 40 deltagare. Klubben bjuder på glöggarna.  Anmälan till kansliet@svenskaklubben.fi. Klädseln bör vara lämplig för en ca två timmars utomhuspromenad i gällande väder.

Välkomna med!

Styrelsen