Sandra Bergqvist 13.1 på webben

13 Januari 2021 kl. 00.00–28 Februari 2021, 00.00

Sandra Bergqvist: En riksdagsledamots vardag

Tyvärr kunde  vi inte hålla klubbaftonen som vanligt men vi filmade föredraget. Läs mera på För medlemmar - Anslagstavla. 

Sandra Bergqvist blev invald i riksdagen år 2019. Hon är vice ordförande för Svenska folkpartiet och ordförande för Svenska Finlands folkting och för Skärgårdsdelegationen. Samtidigt är hon jordbruksföretagare och driver sin hemgård i Nagu tillsammans med sina syskon.