INHIBERAT: Britt-Marie Juup

14.04.2021 kl. 18.30 – 21.30

Britt-Marie Juup: Huggormen  ett missförstått djur.

Britt-Marie är en patologisk djurvän och -försvarare, speciellt av så kallade missförstådda djur. Hon har hela sitt liv varit medlem i Åbo Djurskyddsförening och aktivt arbetat för att hjälpa djur. I december 2020 blev hon verksamhetsledare i föreningen. I sitt företag KyyKyyti jobbar hon med att fånga in huggormar och föra bort dem.