Huggormen - ett missförstått djur

08.09.2021 kl. 18.30 – 22.00

Britt-Marie är en patologisk djurvän och -försvarare, speciellt av så kallade missförstådda djur. Hon har hela sitt liv varit medlem i Åbo Djurskyddsförening och aktivt arbetat för att hjälpa djur. I december 2020 blev hon verksamhetsledare i föreningen. I sitt företag KyyKyyti jobbar hon med att fånga in huggormar och föra bort dem.

Alla möten hålls i restaurang Oobu. Anmälningar till www.oobu.fi (TABLEONLINE med notering Svenska Klubben möte) eller e-mail marina.bjorkenheim(at)oobu.fi eller per telefon 0400-911171 senast föregående dag före kl. 12.
TABLEONLINE reserveringen är att föredra då kan man lägga in allergier eller andra meddelanden där och genast får bekräftelse på reserveringen. Notera att göra reserveringen för en person då ni använder TABLEONLINE reserveringen.


Vi följer THL:s rekommendationer för hälsa och välfärd i restaurangen på sammankomsterna.