Julmiddag och Lucia

15 December 2021 kl. 18.30–22.00

Observera att anmälan till julmiddagen är senast 1 vecka före, dvs. senast 8 december.

Alla möten hålls i restaurang Oobu. Anmälningar till www.oobu.fi (TABLEONLINE med notering Svenska Klubben möte) eller e-mail marina.bjorkenheim(at)oobu.fi eller per telefon 0400-911171.
TABLEONLINE reserveringen är att föredra då kan man lägga in allergier eller andra meddelanden där och genast får bekräftelse på reserveringen. Notera att göra reserveringen för en person då ni använder TABLEONLINE reserveringen.


Vi följer THL:s rekommendationer för hälsa och välfärd i restaurangen på sammankomsterna.