Maria Engblom: Positiv pedagogik

13 April 2022 kl. 18.30–20.00

Hur tillämpas positiv pedagogik i S:t Karins svenska skola? Rektor Maria Engblom berättar.