Besök på Veritas

11.05.2022 kl. 17.00 – 19.00
Vi besöker Veritas pensionsförsäkring och tas emot av direktör Carl Haglund.
 
Anmäl dig senast torsdagen den 5.5 till Marianne Nummela, nannenummela(at)gmail.com.
 
Välkommen!