Övergången till fossilfri energi

12.01.2023 kl. 18.30 – 21.00

Aktuell forskning kring gruv- och batteriindustrin;
Professor Olav (Joffe) Eklund, Åbo Akademi