Övergången till fossilfri energi

12 Januari 2023 kl. 18.30–21.00

Aktuell forskning kring gruv- och batteriindustrin;
Professor Olav (Joffe) Eklund, Åbo Akademi