Carl Gustaf Eschner - doldis

09.02.2023 kl. 18.30 – 21.00

Carl Gustaf Eschner – doldis och första stordonator i Åbo; Torbjörn Kevin