Tycker du att graven är för djup?

23.02.2023 kl. 18.30 – 21.00

”Tycker du att graven är för djup? Forskningen invid mänsklighetens stora utmaningar”;  John Eriksson, professor i cellbiologi och generaldirektör på Euro-Bioimaging.