Tycker du att graven är för djup?

23 Februari 2023 kl. 18.30–21.00

”Tycker du att graven är för djup? Forskningen invid mänsklighetens stora utmaningar”;  John Eriksson, professor i cellbiologi och generaldirektör på Euro-Bioimaging.