Vårt formbara minne

01 Mars 2023 kl. 18.30–21.00

1.3 Vårt formbara minne; Julia Korkman, docent i rättspsykologi och fackförfattare. Notera att detta är på en onsdag.
Gemensamt program med damerna.