Årsmöte

30.03.2023 kl. 18.30 – 20.00

Svenska Klubben i Åbo rf.s årsmöte hålls 30 mars kl. 18.30 på Vinden i restaurang Oobu, Västra Strandgatan 9.

Den som vill bekanta sig med möteshandlingarna före mötet hittar dem på Klubbens webbsida under fliken För medlemmar.
På mötet behandlas också styrelsens förslag till stadgeändring.

Om man vill äta middag efter mötet ska man anmäla sig i vanlig ordning till restaurangen senast måndagen den 27.3 per e-post eller sms.
Den som inte äter middag får gärna anmäla sig till kanslietXsvenskaklubben.fi senast 28.2 så att vi kan beräkna kaffeåtgången.


Välkommen!
Styrelsen