Knopar

25.04.2023 kl. 17.00 – 19.00

Sjömäns knopar

Praktiska knopar för modernt tågvirke.
Programmet består av en allmän del med en historisk tillbakablick och allmänna termer som används inom knopslagning, och en praktisk del hur knopar slås med moderna flätade syntetiska rep med beaktande av de krav som ställs på knopen.

Efter knopslagningen en kvällsbit i restaurant Oobu. Anmälning till Anders Edgren per e-mail. Anmäl även om du deltar i kvällsbiten

OBS! antalet deltagare begränsat till 12.

Välkommen !