Finska försvaret i NATO

14 September 2023 kl. 18.30–21.00

Hur förändras det finska försvaret efter NATO medlemskapet?

Albert Weckman, forskare vid Institutet för samhällsforskning, Åbo Akademi.