Finska försvaret i NATO

14.09.2023 kl. 18.30 – 21.00

Hur förändras det finska försvaret efter NATO medlemskapet?

Albert Weckman, forskare vid Institutet för samhällsforskning, Åbo Akademi.