Vad är frimureri?

18.10.2018 kl. 18.30 – 22.00
Ordföranden för Brödraföreningen Erasmus Tony Jäntti och förutvarande ordföranden Henric Schimdt.