Vi besöker Langh Group i Alaskartano, Pikis.

22.11.2018 kl. 17.00 – 22.00
Vi besöker Langh Group i Alaskartano, Pikis (Vanhamakarlantie 29). Vd Laura Langh-Lagerlöf: "Bondseglatsens tid är inte över”. Buss från Universitetsgatan 14 kl 16.30. Ingen förhandsanmälan. Supé på klubben ca kl 19.