Thomas Westerholm

29 November 2018 kl. 18.30–22.00
Direktör för forskningslaboratoriet för affärsdisruptioner vid Åbo universitet: Förändra eller försvinn – digitaliseringen kommer