Thomas Westerholm

29 November 2018, 18:30 - 22:00
Direktör för forskningslaboratoriet för affärsdisruptioner vid Åbo universitet: Förändra eller försvinn – digitaliseringen kommer