Thomas Westerholm

29.11.2018 kl. 18.30 – 22.00
Direktör för forskningslaboratoriet för affärsdisruptioner vid Åbo universitet: Förändra eller försvinn – digitaliseringen kommer