Vi besöker Turku Science Park Oy:s huvudkontor:

14 Februari 2019 kl. 17.00–22.30
Värd: Linda Fröberg-Niemi, som leder CleanTurku-verksamheten vid Turku Science Park. Joukahainengatan 3-5, ICT-huset, A-trappan, IV vån, Kuppis. Supé på klubben ca kl 18.30, transport ordnas. Anmäl på normalt sätt genom uppringning till 044 777052