Auktion av rekvisita efter Klubbens flytt

28.03.2019 kl. 17.00 – 17.01

En auktion av rekvisita som inte kunde placeras efter flyttningen ordnas för Klubbens dam- och herrmedlemmar. Föremål som auktioneras är t.ex. gamla biljardbordet inklusive tillhörande lampa och tillbehör, ett tjugotal tavlor och litografier av varierande kvalitet, böcker, tennstop och en del prydnadsföremål. Förhandsvisning av föremålen från kl. 16.00. 

Som mäklare fungerar Hans Tritzschler, som också redogör för föremålens ursprung.  Influtna medlen tillfaller oavkortade till Klubben och dess verksamhet. Betalning med bankgiro.

Efter auktionen möjlighet till normal Klubbsupé. Anmäl som vanligt med ringsignal.