Nordiska mötet i Åbo

04 September 2019 kl. 19.00–06 September 2019, 22.30

Hej alla herrmedlemmar!

Bifogat inbjudan och program till Nordiska mötet i Åbo 4.-6.9.2019. Ta tillfället i akt och umgås med våra nordiska klubbröder i bekanta miljöer.
Man väljer fritt vilket eller vilka evenemang man deltar i. En precisering till Seglingstillfället på Åbo Båtvarv. Deltagaravgiften är 30 € för dem som inte deltar i seglingen.
Vid anmälning använd bifogade blankett och skicka den på adressen kansliet@svenskaklubben.fi eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna senast 16.8.2019.

Svenska Klubben i Åbo r.f.

Styrelsen

Bilagor:

Program

Anmälning

Svenska Klubben i Åbo r.f.
Auragatan 1 F
20100 ÅBO

Besöksadress:
Västra Strandgatan 9

kansliet(at)svenskaklubben.fi
040-3539905

 
Dataskyddsbeskrivning