Annika Lapintie

19 September 2019 kl. 18.30–22.30
Tidigare ordf för riksdagens grundlagsutskott: Vad gör grundlagsutskottet?