Annika Lapintie

19.09.2019 kl. 18.30 – 22.30
Tidigare ordf för riksdagens grundlagsutskott: Vad gör grundlagsutskottet?