Kaisa Leiwo, vd för Åbo handelskammare.

24 Oktober 2019 kl. 18.30–22.30