Vi besöker Clewer, Biolinjen 12

03.10.2019 kl. 16.45 – 22.30

Torsdagen den 3 oktober kl 17 besöker vi Clewer, Biolinjen 12. Värd är vd Jouni T Laine. Clewer är ett innovationsföretag i vattensektorn som bl.a. utvecklar vattenreningssystem. Buss från Slottsgatan 16 (observera ny plats!) kl 16.45, retur till klubben efteråt. Ingen anmälan till Clewer, men anmäl dig till supén på normalt sätt, 044 7770526, senast dagen innan.