Traditionell skinkguerre

12 December 2019 kl. 18.30–22.30
Biljardspel med enkla regler