Traditionell skinkguerre

12.12.2019 kl. 18.30 – 22.30
Biljardspel med enkla regler