Göran Honga: Vårdreformen – var blev den?

07 November 2019 kl. 18.30–22.30
T.f. chefen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt