Göran Honga: Vårdreformen – var blev den?

07.11.2019 kl. 18.30 – 22.30
T.f. chefen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt