Yle-redaktören och MÖ-experten Tom Kankkonen:

16 Januari 2020 kl. 18.30–22.30
På väg mot en ny arabisk vår?