Nye VD:n för Åbo Hamn Ab Erik Söderholm:

26 Mars 2020 kl. 18.30–22.30
Åbo hamn i dag, i morgon. INSTÄLLD!