Guidad rundvandring på Kakola-området.

28 Maj 2020 kl. 17.00–22.30
Middag på Kakolan Ruusu. Värd: Fastighetsrådet Olli Ojala, styrelseordförande för Kakola Yhtiöt. INSTÄLLD!