Guidad rundvandring på Kakola-området.

28.05.2020 kl. 17.00 – 22.30
Middag på Kakolan Ruusu. Värd: Fastighetsrådet Olli Ojala, styrelseordförande för Kakola Yhtiöt. INSTÄLLD!