Kakolabesök

01.10.2020 kl. 17.00 – 22.30

Anmälningar till kansliet@svenskaklubben.fi senast tisdag 29.9. Skriv i meddelandet om du deltar både i excursionen och middagen. Observera att antalet deltagare till middagen p.g.a. säkerhetsavstånden tyvärr måste begränsas till 35 personer.

Välkommen!