Somalia Security Reform

15 Oktober 2020 kl. 18.30–22.30

Marina Toivonen, United Nations Police Advisor

Anmälningar senast 13.10.2020 till kansliet@svenskaklubben.fi


Plats
Restaurant Ekblom, Västra Strandgatan 3