Programfri Klubbafton

05.11.2020 kl. 18.30 – 22.30

Programfri klubbafton är en tradition bland ett smärre antal enskilda medlemmar att äta gemensam middag. Inget anmälningsförfarande eller dylikt behövs.

Enligt säkerhetsföreskrifterna uppmanas medlemmarna att iaktta försiktighet och ta i beaktande gällande coronarestriktioner samt följa restaurangens direktiv.