Programfri Klubbafton

05 November 2020 kl. 18.30–22.30

Programfri klubbafton är en tradition bland ett smärre antal enskilda medlemmar att äta gemensam middag. Inget anmälningsförfarande eller dylikt behövs.

Enligt säkerhetsföreskrifterna uppmanas medlemmarna att iaktta försiktighet och ta i beaktande gällande coronarestriktioner samt följa restaurangens direktiv.