Årsmöte

10.09.2020 kl. 18.00 – 22.00
En ändring av Föreningslagen i maj 2020 på grund av Corona pandemin möjliggör en framflyttning av föreningars årsmöten till september 2020. I enlighet med lagändringen har Klubbens styrelse framflyttat årsmötet till torsdagen den 10.9.2020 kl. 18.00 på Restaurang Kåren, Tavastgatan 22 i Åbo. Lagändringen medför också att en förening på årsmötet kan använda sig av ett fullmaktsförfarande, trots att fullmaktsförfarande inte finns omnämnt i föreningens stadgar. Därmed kan också en medlem i Svenska Klubben använda sig av befullmäktig, om man inte har möjlighet att delta personligen. Mera information nedan under nedanstående rubrik Årsmötesinformation.

Plats
Restaurang Kåren
Tavastgatan 22