Inhiberad Julfest 2

16.12.2020 kl. 18.00 – 22.00

Inhiberad

I år testar vi ett nytt koncept till följd av de restriktioner som finns. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer för att minimera smittospridning men vi ordnar tre separata tillställningar. Festerna ordnas på restaurang Oobu. 

Du bör anmäla dig direkt till restaurangen. Anmäl dig så snart som möjligt till Marina Björkenheim via e-post marina.bjorkenheim(x)oobu.fi (tfn. 0400-911171). Det finns endast ett begränsat antal platser.
Mörk kostym.

Vi ordnar festerna enligt de anvisningar som den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen rekommenderar.