INHIBERAT Energiförsörjningen i Finland

21.01.2021 kl. 18.30 – 21.30
Följande program är uppskjutet: Energiförsörjningen i Finland; Jalle Ahlbeck