INHIBERAT Energiförsörjningen i Finland

21 Januari 2021 kl. 18.30–21.30
Följande program är uppskjutet: Energiförsörjningen i Finland; Jalle Ahlbeck